Komodo

Proefnummer: 20100389 2

Voordat nieuwe cultivars in de Fleur Primeur mogen worden aangevoerd, moeten de bloemen worden getest. Op verzoek van PMD en Commercie is de houdbaarheid van de roze ‘Komodo’ (artikelcode: 107954) voor de eerste keer getest. Deze test is uitgevoerd door het Kenniscentrum Productkwaliteit Aalsmeer.

Op 27 augustus zijn de bloemen van aanvoerder H.M. Tesselaar (adm. nr. 10576) naar het Kenniscentrum Productkwaliteit gebracht. Hier kregen de bloemen een afzetsimulatie. De bloemen gingen eerst 4 dagen op voorbehandelingsmiddel (Chrysal CVBN 1 pil/3l) bij 8oC (ingehoesd). Hierna werden de bloemen (ongehoest) 2 dagen op water bij 20oC geplaatst (winkelsimulatie).Na de winkelsimulatie werden de stelen afgeknipt en per 5 stuks in een vaas met snijbloemenvoedsel (Chrysal Clear Universeel) in de houdbaarheidsruimte geplaatst. De omstandigheden in de houdbaarheidsruimte waren 20oC, +/- 60% luchtvochtigheid en 12 uur licht (1000 lux) en 12 uur donker. In totaal werden 10 stelen getest.

Cultivar:

Houdbaarheid bloem (in dagen): 18,4 +/- 2,0*

Houdbaarheid blad (in dagen): >18

Aantal open bloemkransen: 1,8

* De standaarddeviatie:een maat voor spreiding van de houdbaarheid van de verschillende stelen binnen
de geteste partij. De standaarddeviatie is nul als alle stelen op dezelfde dag
werden afgeschreven.

Na 13 dagen was de eerste uitbloei zichtbaar. Na 15 dagen werden de eerste
takken afgeschreven en an 20 dagen de laatste. Alle takken werden afgeschreven
vanwege uitbloei.

Conclusies:

De houdbaarheid van de geteste ‘Komodo’ was zeer goed.
De kwaliteit van het blad was redelijk goed.
De geteste ‘Komodo’ voldeed aan de minimale eisen voor Fleur Primeur Alstroemeria.

Monique Zoestbergen, Gerrit Jacobs
23 september 2010
0297-392378 (tel.) 0297-390056 (fax)