Duurzaamheid

Dat wij ook oog hebben voor het milieu blijkt uit het feit dat wij voldoen aan de normen van MPS-Gold. Onder dit certificaat vallen de registraties van kunstmest en energie bij MPS-A, MPS productie en MPS Socially Qualified.

Wij mogen onze producten ook aanvoeren als FFP, wat een duurzaam consumentenlabel voor bloemen en planten is.

Samengevat hebben wij volgende certificaten:

MPS-A
MPS Florimark Production
MPS Socially Qualified
MPS Gap
MPS Gold (combinatie van de verschillende deelcertificaten)
FFP
Aequor keurmerk (erkend leerbedrijf)

Voor meer informatie: www.my-mps.com | www.fairflowersfairplants.com